Www reypnu barnamerizi blogfaKeywords: جغرافیا و برنامه ریزی شهری,barnamerizi-shahri, blog, weblog, persian,iran, iranian, farsi, weblogs
Description: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - رفاه نسبی ساکنین شهر درگرو توزیع مناسب و عادلانه تاسیسات شهری درسطوح مختلف ناحیه ای است! - جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شهر سازوکار پویایی دارد و همه ساله فعالیت های گوناگونی در حوزه های مختلف درمانی،آموزشی،فرهنگی،خدمات شهری و عمرانی در دستور کار مسولین قرار میگیرد.

متولی غالب اینگونه فعالیت ها تنها مدیریت شهری نیست،بلکه در راستای تحقق یافتن یک ایده در زمینه های فوق الذکر،نهاد های دیگر نیز بایستی با مدیرت شهری همراه شوند.

اما یکی از مقوله هایی که انجام آن تماما و انحصارا در حیطه وظایف شهرداری ها منقوش گردیده است،فضای سبز شهری است.

فضای سبز،با کارکرد آشکار بیولوژیکی خود،نقش عمده ای بر روی سالم سازی شهروندان دارد و سلامت شهری را به نحو چشم گیری،تحت الشعاع خود قرار میدهد و هرگونه سهل انگاری در جهت نیل به این منظور،شیرازه زندگی شهری را بر هم میریزد.

بوستان ها و فضای سبز به تعبیری،زبان هدایت مردم به سمت و سوی یک زندگی باطراوت تر،شادابتر و ایمن تر هستند و با اعتلای محیط زیست نیز ارتباط تنگاتنگی دارند.محیط زیستی که امروزه یکی از ارکان تاثیر گذار توسعه پایدار شهریست.

در سال 1985،کارشناسان آلمانی،میزان سرانه فضای سبز را در همه جای دنیا 16متر برآورد کردند که این میزان در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران 1/4 میباشد و در این زمینه کشورمان،تفاوت فاحشی با کشورهای پیشرفته غرب دارد.

با توجه به تحقیقات میدانی نگارنده،این میزان در نسیم شهر کمتر از1/1میباشد یعنی چیزی کمتر از سرانه کشورهای در حال توسعه،مسله ای که میتوان آنرا "بحران"قلمداد کرد.

شایان توجه است که کاربری های سبز و تفریحی فعلی نسیم شهر نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیستند و به مفهومی،از ماهیت خود فاصله قابل توجهی گرفته اند.

در نسیم شهر،چنین فضاهایی علی رغم اینکه از صفت "جامع الشرایط"برخوردار نبوده و نیازهای تفریحی،فراغتی و فرهنگی شهروندان را حتی سرساله ای به نحو مطلوب ارضاءنمیکنند؛بیشتر شبیه به یک ابزار اشاعه بی فرهنگی و ناهنجاری هستند تا اینکه بخواهند نقش آرامش دهنده و تعدیل کننده خستگی جسمی و روانی را برای شهروندان بازی کند واینها همگی از ضعف اراده و نظارت مسولین نشات و سرچشمه میگیرد.

سرو قلیان آنهم بطور عمده،مطالب فوق را علنا تصدیق میکند،حال اینکه بازخورد رفتار اجتماعی قلیان کشان در این فضاها چگونه است بماند.

این در حالیست که در طرح های ملی،نگاه به توسعه اینگونه فضاها همواره با یک حرک مثبت فرهنگی همراه و توام بوده است و بیشتر آن را یک جریان سازی فرهنگی-اجتماعی اطلاق میکنند.
Photogallery Www reypnu barnamerizi blogfa:


?????? ?????? ????? ?????? ???? ???


?????? ?????? ????? ?????? ???? ???