Financiele ondernemingenKeywords: financiele ondernemingen
Description: Wet van 28 januari 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële

Wet van 28 januari 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in toezicht op het beloningsbeleid van financiële ondernemingen, een maximum te stellen aan variabele beloningen, alsmede regels te stellen met betrekking tot de transparantie van beloningsbeleid;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


Photogallery Financiele ondernemingen:


Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels ...


ANALYSE VAN DE JAARREKENING = FINANCILE ANALYSE Prof. Dr. H ...


Financiering van innovatieve ondernemingen www.varafin.bewww ...


EFD | februari 2008 | 1 Verzekeren of banksparen? Lijfrente en KEW ...


PRINCIPES VAN BEDRIJFSECONOMIE HOOFDSTUK 4 EEN FINANCILE WEERGAVE ...


Hoe evolueren de rentetarieven voor nieuwe kredieten ...


Beleggen


De 7 elementen van een integere cultuur


Kredietvoorwaarden | Financiering van ondernemingen


pe-20102011-3-638.jpg?cb= ...


Toelichting consultaties en provisieverbod


Belastingroutes fier overeind | Het Financieele Dagblad


9789400003033-g_24.jpg


ACTIVA 1.Oprichtingskosten 2.Immaterile vaste activa 3.Materile ...


Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam


De 7 elementen van een integere cultuur


Parvest: 25 jaar innovatie - BNP Paribas Investment Partners Nederland


Nadere Regeling gedragstoezicht financiele ondernemingen Wft ...


Een olifant in de Portugese kamer - Follow the Money