Kolegija sveikatosKeywords: ministerijos, kolegijos, kitų, veiklos, ministro
Description: Kolegija yra Sveikatos apsaugos ministerijos patariamoji institucija, kuri sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131) 32 straipsniu. Kolegiją sudaro sveikatos apsaugos ministras,...

Kolegija yra Sveikatos apsaugos ministerijos patariamoji institucija, kuri sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin. 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131) 32 straipsniu.

Kolegiją sudaro sveikatos apsaugos ministras, viceministrai, ministerijos kancleris bei kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai.

Į Kolegijos posėdžius gali būti kviečiami visuomeniniai ministro patarėjai, taip pat kitų institucijų atstovai tik šiems sutikus.

 • valstybės politikos formavimo sveikatinimo veiklos srityje klausimus;
 • strateginius ministerijos veiklos klausimus;
 • įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metines veiklos ataskaitas;
 • sveikatos programų projektus;
 • ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • ministerijos vadovybės, ministerijos struktūrinių padalinių ir jai pavaldžių įstaigų vadovų ataskaitas, ministerijos darbo organizavimo, veiklos planų įgyvendinimo eigą ir perspektyvas;
 • ministro teikimu kitus svarbius su sveikatinimo veikla susijusius klausimus.
 • Kolegijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu posėdžiuose.


Photogallery Kolegija sveikatos:


File:Kauno kolegija. Sveikatos prieiuros fakultetas. II rumai.JPG ...


File:Kauno kolegija. Sveikatos prieiuros fakultetas. I rumai.JPG ...


Studentu profesinio meistrikumo renginys Groio paslaptys ...


Sveikatos prieiura be sienu naujas ir augantis fenomenas ...


Pasauline kineziterapijos diena Vilniaus kolegijos Sveikatos ...


v. Ignaco Lojolos kolegija Tarptautineje konferencijoje apie ...


Pasaulines burnos sveikatos dienos proga Kauno kolegijos medikai ...


Pasaulines burnos sveikatos dienos proga Kauno kolegijos medikai ...


Pasaulines burnos sveikatos dienos proga Kauno kolegijos medikai ...


Kauno kolegijos kosmetologes ivertintos VilniujeSiena - Kauno ...


Studentu profesinio meistrikumo renginys Groio paslaptys ...


Grois ir sveikata parodos dalyvius stebino KVK Olesia Zuravliova


Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis siauteja: savo ...


Vizitas Leveno (Belgija) kolegijoje pagal LLP/ERASMUS destytoju ...


Ergoterapijos aktualijas aptare Respublikineje Kauno ligonineje -


Medicinos fakultete urmuliavo konferencija apie praktinio mokymo ...


Ramune Kasparavice | Evadenta


Sveikatos prieiuros fakultete vykusioje konferencijoje akcentuota ...


Sveikatos prieiuros fakultete vykusioje konferencijoje akcentuota ...