Evropske unijeKeywords: evropske unije
Description: Skupom koji je održan u Budvi od 27. do 29. juna, Evropska unija, Savjet Evrope i OEBS Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) zajednički pokreću tri projekta sa ciljem

Skupom koji je održan u Budvi od 27. do 29. juna, Evropska unija, Savjet Evrope i OEBS Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) zajednički pokreću tri projekta sa ciljem unapređenja integracije manjina na Zapadnom Balkanu.

Ovaj skup je prilika da se korisnici projekata “Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma“, koji realizuju terenske kancelarije ODIHR i OEBS, “Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u Jugoistočnoj Evropi” i “Regionalna inicijativa za inkluzivno obrazovanje”, koje realizuje Savjet Evrope, upoznaju sa projektima i regionalnim okvirom Evropske unije za koordinaciju integracije manjina na Zapadnom Balkanu.

Na koferenciji za novinare održanoj u petak na kraju skupa, predstavnici Evropske unije, Savjeta Evrope i ODIHR-a naglasili su opredijeljenost ovih organizacija pružanju podrške unapređenju uslova za manjinske zajednice i ranjive grupe putem integrisanog i koordinisanog pristupa.

Sekretar Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Nebojša Kaluđerović, naglasio je da je posebno značajno što među zemljama ovog regiona postoji jasna svijest da pitanja elementarnih ljudskih prava, njihove promocije i zaštite ne može biti posmatrana u uskom nacionalnom kontekstu.

“Učešćem u ovim projektima svi zajedno potvrđujemo opredjeljenje da pitanja poput inkluzije romske populacije, promocije i zaštite ljudskih i manjinskih prava, kao i podsticanja inkluzivnog obrazovanja budu tretirana iz regionalne perspektive u cilju iznalaženja široko primjenjivih rješenja.” rekao je Kaluđerović..

Direktorka Generalnog direktorata u Savjetu Evrope i novoizabrana zamjenica Generalnog sekretara Savjeta Evrope, Gabriella Battaini–Dragoni naglasila je potrebu za komunikacijom između tri organizacije i nacionalnih aktera, i istakla da su oblasti kojima se bave ova tri projekta snažno međusobno povezane.

“Zaštita i unapređenje manjina, prava specifične romske zajednice i inkluzivno obrazovanje različite su grane šire oblasti, rekla je ona. “Predlažemo da se udaljimo od takvog pristupa koji ne uzima dovoljno u obzir širinu same oblasti.”

“Položaj manjina i ranjivih grupa posebno je težak u regionu koji je doživio oružane sukobe, političke transformacije i ekonomsku tranziciju u poslednjih 20 godina”, rekao je Alberto Cammarata, v.d. šefa Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. “Uvjeren sam da ova intervencija treba da dosegne one ranjive grupe kako bi se “njihov položaj poboljšao na opipljiv način, putem njihovog uključenja i bez daljeg odlaganja. Ispunjenje ovog cilja takođe je ključno za uspjeh cjelokupne politike proširenja Evropske unije.”

“Zadaci su jasni: ocjena, provjera i razmjena postojećih dobrih praksi koje su djelotvorne u obezbjeđenju opipljivih rješenja za izazove sa kojima se ovaj region susrijeće” rekao je Andrzej Mirga, viši savjetnik za pitanja Roma i Sinta u ODIHR-u. “Razmjena konkretnih najboljih praksi takođe će pomoći u efikasnijoj implementaciji na nacionalnom nivou. Štaviše, regionalna saradnja mogla bi da posluži kao katalizator za poboljšani učinak u ubrzanju neophodnih reformi, a dodatni starteški i sistematski pristupi na ovom nivou mogu se primijeniti kako bi potpomogli procese kojima upravljaju lokalni akteri.”

Regionalni pristup osmišljen da dopuni napore na nacionalnom nivou odabran je za ova tri projekta na osnovu zajedničkog socijalnog, političkog i ekonomskog konteksta i problema na Zapadnom Balkanu, kao i u svijetlu zajedničkih izazova i ciljeva zemalja u procesu njihovog pristupanja Evropskoj uniji.

Ova tri projekta, čiji je finansijer Evropska unija, a su-finansijeri Savjet Evrope i države članice OEBS-a, koja će se realizovati tokom naredne dvije do tri godine, povezaće vlade, civilno društvo i ostale aktere na području Zapadnog Balkana kako bi zajedničkim radom unaprijedili integraciju manjina.


Photogallery Evropske unije:


Cesi izvidali zastavu EU - Kurir


EU se raspada 2021, cim Srbija ude?! - Kurir


BiH konacno krenula s mrtve tacke, otvoren put ka EU - ex-yu portal


Uvod


EU_2.jpg


EU ce od BiH traiti da utvrdi imovinu politicara - BUKA Magazin ...


Tragovi ljudskosti u zlocinu nad zlocinima | Autonomija


Evropska unija: Znacaj EU-a


???? ???? ?? ?????? ?? | Intermagazin


Mediji: Srbija uskoro pridrueni clan EU-a | Al Jazeera Balkans


Na prelazima Kosova i Srbije samo zastava EU | Al Jazeera Balkans


File:EU and Turkey Locator Map.png - Wikimedia Commons


eu.jpg


?????? ?????? ???? ???: ?? ???????? ???????? ??????! | Intermagazin


EU: Uspostavljena bankarska unija | Al Jazeera Balkans


Blic Online | Ukrajinski premijer izbrisao Srbiju, bive republike ...


EU - SAD trgovinski pregovori: Slobodna trgovina vs. jedinstveno ...


HTML: Vaja: Drave


Istraivanje: Evropskoj Uniji bi bilo bolje da je u clanstvo ula ...


EK: Datum pregovora uslovljen Kosovom - Kurir