Unitatile bugetareKeywords: document, analiza, administratie, referat, lucrare la administratie, legi, relatii publice, reguli locale, administratia locala, programe, evenimente, eseu, proiect, ajutor, sinteza, la, despre
Description: CONTROLUL SI INVENTARIEREA BUNURILOR MATERIALE IN UNITATILE BUGETARE ALE M.A.I. - Administratie - TEMA: EVIDENTA, MANUIREA, PASTRAREA. CONTROLUL SI INVENTARIEREA BUNURILOR MATERIALE IN UNITATILE BUGETARE ALE M.A.I. PROBLEME:

Evidenta contabila cantitativ - valorica a bunurilor materiale aflate in administrarea M.A.I. are ca scop:

- sa furnizeze informatii necesare stabilirii valorii patrimoniului, intocmirii programelor logistice anuale si de perspectiva precum si efectuarii tuturor formelor de control;

- asigurarea datelor necesare efectuarii inventarierii bunurilor materiale si a elementelor pentru analiza gradului de asigurare cu aceste bunuri a unitatilor M.A.I.

Evidenta contabila cantitativ-valorica se organizeaza in cadrul unitatilor M.A.I. care gestioneaza valori materiale, indiferent de provenienta sau surse de finantare a cheltuielilor si au prevazute in statele de organizare compartiment financiar-contabil.

Pentru unitatile ai caror comandanti nu au calitatea de ordonatori de credite, evidenta contabila cantitativ-valorica se va organiza de catre unitatile care le asigura din punct de vedere financiar.

Evidenta tehnic-operativa a bunurilor materiale in unitatile M.A.I. cuprinde urmatoarele domenii de activitate:

- evidenta de asigurare logistica avand ca sarcina intocmirea documentelor tehnic-operative specifice, precum si inregistrarea in documentele justificative a operatiunilor privind miscarile de bunuri materiale;

         2. Documente justificative ce se intocmesc in vederea tinerii evidentei cantitativ-valorice

a) iesiri de mijloace fixe din: achizitii de la agentii economici; transferuri; donatii; dezmembrari; investitii; prelucrari/transformari de bunuri materiale in ateliere proprii sau la terti; plusuri de inventar, precum si alte cai legale;

b) iesire de mijloace fixe prin: transfer fara plata intre institutii publice; transferuri intre unitati M.A.I. vanzari catre persoane juridice sau fizice; degradari; lipsuri la inventariere; casari, precum si alte cai legale;

c) miscari ale mijloacelor fixe in cadrul unitatii, care pot fi: de la magazie la locul de folosinta si invers; de la un loc de folosinta la altul;

Trimiterea la reparatii a armamentului si aparaturii artileristice la unitatile specializate din M.A.I. se face cu scaderea acestora din evidenta contabila si tehnic-operativa a unitatii detinatoare, la data expirarii.

Inchirierea sau lasarea in custodie a mijloacelor fixe la si de la persoanelor juridice din afara M.A.I. se va face numai cu respectarea prevederilor legale.

7) procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe de declasare a unor bunuri materiale;

3) procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe de declarare a unor bunuri materiale;

Obiectele de inventar reprezinta bunuri materiale cu caracter functional sau de uz administrativ gospodaresc si se indeplinesc cel putin una din urmatoarele conditii legale:

- au o valoare individuala mai mica decat cea stabilita de reglementarile legale pentru mijloacele fixe si durata de serviciu nelimitata;

Din grupa obiectelor de inventar fac parte sau sunt asimilat acestora urmatoarele naturi de bunuri materiale:

- scule, dispozitive, verificatoare, aparate de masura si control, indiferent e durata normala de functionare si valoarea lor;

- echipamentul de protectie si de lucru, echipamentul si uniformele de serviciu, echipamentul si materialul sportiv, echipamentul alpin, lenjeria si accesoriile de pe pat, benzile de magnetofon si casetele audio-video car nu se imprima definitiv folosite in unitatile de invatamant si cultura

Inventarierea generala are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului administrat de fiecare unitate, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, stabilirea lipsurilor sau a plusurilor si luarea masurilor pentru inregistrarea in evidenta a plusurilor si recuperarea pagubelor de la persoanele vinovate.

Ca o concluzie inventarierea generala reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta in unitati a tuturor elementelor de pasiv si activ, cantitativ sau numai valoric, dupa caz la data la care se efectueaza.

Unitatile bugetare au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii acestora, de regula cu ocazia incheierii exercitiului financiar, precum si in cazul fuzionarii sau incetarii activitatii, potrivit legii.

Inventarierea patrimoniului se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin ordin de zi pe unitate. In O.Z.U. de numire se mentioneaza, in mod obligatoriu, componenta comisiei, numele presedintelui comisiei. modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii. data de incepere si terminare a operatiunilor.

Comisiile de inventariere sunt coordonate, de catre o comisie centrala numita, de asemenea, O.Z.U. care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.

Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.

b) sa-si desfasoare activitatea in plen si sa verifice existentul bunurilor materiale prin numarare, cantarire, masurare, etc. in vederea determinarii exacte a cantitatilor;

c) sa stabileasca daca bunurile materiale indeplinesc conditiile legale pentru scoaterea din functiune declasare si casare;

e) sa intocmeasca documentele in mod corect si la timp si sa le prezinte comandantului unitatii pentru aprobare;

f) sa calculeze si sa aplice coeficientii de perisabilitate la bunurile materiale la care s-au inregistrat minusuri, iar in cazul in care minusurile depasesc pierderile legale sa efectueze cercetarea administrativa.

In vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere, ordonatorul de credite au alte persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere, prin:

- organizarea depozitarii valorilor materiale grupate pe sortocotipuri, codificarea acestora si intocmirea etichetelor de raft;

- tinerea la zi a evidentei tehnico-operative la gestiunile de valori materiale si acelei contabile si efectuare lunara a confruntarii datelor dintre aceste evidente;

- asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale care se inventariaza, respectiv pentru sortare, asezare, cantarire, masurare, numarare etc.

- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate;

- dotarea gestiunii cu doua randuri de incuietori diferite ale caror chei se pastreaza de presedintele comisiei si respectiv de gestionar.

Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere sunt urmatoarele:

- are documente de primire-predare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate;

- detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;

- are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au intocmit documentele aferente.

In listele de inventariere a materialelor prevazute la aliniatele de mai sus se mentioneaza modul cum s-a facut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.

Toate bunurile ce se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, varianta simplificata, grupate pe activitati, surse de finantare, iar in cadrul acestora pe gestiuni, responsabili, locuri de folosinta, grupe de bunuri si coduri aferente.

Inventarierea bunurilor materiale se va executa in asa fel incat existentul pe teren si situatia scriptica sa exprime realitatea din ultima zi a lunii anterioare inceperii inventarierii, atat pentru bunurile din patrimoniul propriu al unitatii cat si pentru cele apartinand tertilor, aflate temporar in pastrarea unitatii.

e) lucrarile de investitii si reparatii capitale, dezvoltari si modernizari aflate in administrarea institutiilor publice.

Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrie in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa pe baza urmatoarelor documente:

Lista de inventariere serveste ca document pentru stabilirea lipsurilor si a plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin prelucrarea din listele de inventariere numai a pozitiilor cu diferente.

Datele privind preturile si valoarea elementelor patrimoniale cuprinse in listele de inventariere se preiau din urmatoarele documente contabile:

a) acordarea compensarilor si scazamintelor in vederea stabilirii corecte a plusurilor si minusurilor din gestiune;

c) inregistrarea minusurilor in contabilitate si in evidenta tehnic-operativa, precum si efectuarea cercetarii administrative in vederea stabilirii raspunderii materiale pentru acele lipsuri daca este cazul;

d) efectuarea propunerilor de scoatere din functiune a mijloacelor fixe, care indeplinesc conditiile tehnice si legale prevazute;

e) efectuarea propunerilor declasare si casare a obiectelor de inventar uzate si a materialelor degradate, atipice sau cu termen de valabilitate expirat;

f) efectuarea propunerilor de redistribuire, de transfer sau valorificare al tertilor a bunurilor materiale declarate disponibile de compartimentele logistice de specialitate;

g) darea la scadere a pagubelor constatate cu ocazia inventarierii, daca in urma cercetarii administrative s-a stabilit ca sunt conditiile pentru aceasta;

h) alte operatiuni necesare si legale dispuse de ordonatorul de credite sau organul de control care a dispus efectuarea inventarierii.


Photogallery Unitatile bugetare:


Arhiepiscopia Targovistei


Bugete


Cotizatia anuala a farmacistilor se modifica de la 1 ianuarie 2014 |


legea-cu-privire-la-sistemul- ...


Arhiepiscopia Targovistei


Program Salarii :: Module TRENDIX


buget-si-trezorerie-pdf-4-638. ...


Arhiepiscopia Targovistei


Procesul bugetar


dsc_0012.jpg


2-dsc_0016.jpg


2-dsc_0018.jpg


NCEPE SCOALA! Buget de 3 milioane, lucrari de 1,7 milioane de lei ...


dsc_0023.jpg


dsc_0025.jpg


2-dsc_0031.jpg


2-dsc_0032.jpg


Top 10  statistica salariilor n RM  fericiti cei din IT


Procesul bugetar